Chi tiết tài liệu:  
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu
Mô tả
Tên File
Kích thước File24 kB
Kiểu Fileunk (Kiểu Mime: : application/octet-stream)
Người gửi
Gửi ngày
Nhóm được phép
Quản lý
Tải xuống Tải xuống
Cập nhật
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum