Chi tiết tài liệu:  Phòng Quản trị
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuPhòng Quản trị
Mô tảQuy trình cho các Đơn vị trong Trường khi có yêu cầu sửa chữa chống xuống cấp, xin nội thất bàn ghế...
Tên FileQT.3.BM 3.1.doc
Kích thước File34.5 kB
Kiểu Filedoc (Kiểu Mime: : application/msword)
Người gửi
Gửi ngày 01/12/2014 14:18
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống15535 Tải xuống
Cập nhật 01/12/2014 14:24
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum