Chi tiết tài liệu:  Biểu mẫu hướng dẫn công tác phân loại Đoàn viên và Tổ chức Đoàn
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuBiểu mẫu hướng dẫn công tác phân loại Đoàn viên và Tổ chức Đoàn
Mô tảBiểu mẫu và hướng dẫn công tác phân loại Đoàn viên, Tổ chức Đoàn của Đoàn Thanh niên, Trường ĐHBKHN
Tên File3. CÔNG TÁC PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN VÀ TỔ CHỨC ĐOÀN.rar
Kích thước File52.85 kB
Kiểu Filerar (Kiểu Mime: : application/x-rar)
Người gửi
Gửi ngày 26/11/2014 16:18
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống4378 Tải xuống
Cập nhật 26/11/2014 16:19
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum