Chi tiết tài liệu:  Biểu mẫu công tác Đại hội Đoàn các cấp
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuBiểu mẫu công tác Đại hội Đoàn các cấp
Mô tảBiểu mẫn hướng dẫn Đại hội Đoàn các cấp; Biểu mẫu Đại hội Chi đoàn; Biểu mẫu Đại hội Liên Chi đoàn
Tên File1. CÔNG TÁC ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP.rar
Kích thước File225.04 kB
Kiểu Filerar (Kiểu Mime: : application/x-rar)
Người gửi
Gửi ngày 26/11/2014 16:11
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống4463 Tải xuống
Cập nhật 26/11/2014 16:14
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum