Chi tiết tài liệu:  Quy trình xuất bản Sách
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuQuy trình xuất bản Sách
Mô tảQuy trình xuất bản Sách của Nhà Xuất bản Bách Khoa HN
Tên FileLiên kết đến index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=111&lang=vi
Kích thước FileLink
Kiểu Filephp?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=111&lang=vi (Kiểu Mime: : link)
Người gửi
Gửi ngày 23/11/2014 15:24
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống5584 Tải xuống
Cập nhật 24/11/2014 10:34
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum