Chi tiết tài liệu:  Quy trình xuất bản Giáo trình
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuQuy trình xuất bản Giáo trình
Mô tảQuy trình xuất bản Giáo trình của Trường ĐHBK HN
Tên FileLiên kết đến index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=112&lang=vi
Kích thước FileLink
Kiểu Filephp?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=112&lang=vi (Kiểu Mime: : link)
Người gửi
Gửi ngày 20/11/2014 16:46
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống5595 Tải xuống
Cập nhật 24/11/2014 10:33
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum