Chi tiết tài liệu:  Chuẩn đầu ra chương trình Kỹ sư.KT Phần mềm
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuChuẩn đầu ra chương trình Kỹ sư.KT Phần mềm
Mô tảChuẩn đầu ra chương trình Kỹ sư.KT Phần mềm
Tên File8.CDR.Ky su. KT Phan mem_Vien CNTT&TT.doc
Kích thước FileRỗng
Kiểu Filedoc (Kiểu Mime: : application/msword)
Người gửi
Gửi ngày 25/05/2012 10:44
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống0 Tải xuống
Cập nhật 25/05/2012 10:45
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum