Chi tiết tài liệu:  CĐR chương trình Kỹ sư KT Máy tính
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuCĐR chương trình Kỹ sư KT Máy tính
Mô tảCĐR chương trình Kỹ sư KT Máy tính
Tên File8.CDR.Ky su KT May tinh_Vien CNTT&TT.pdf
Kích thước File95.57 kB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửi
Gửi ngày 25/05/2012 10:42
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống11018 Tải xuống
Cập nhật 26/06/2012 15:53
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum