Chi tiết tài liệu:  Chuẩn đầu ra Chương trình cử nhân Kỹ thuật Công nghệ thông tin
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuChuẩn đầu ra Chương trình cử nhân Kỹ thuật Công nghệ thông tin
Mô tảChuẩn đầu ra Chương trình cử nhân Kỹ thuật Công nghệ thông tin
Tên File8. CDR.Cu nhan KTCNTT_Vien CNTT&TT.pdf
Kích thước File87.62 kB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửi
Gửi ngày 25/05/2012 10:41
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống8765 Tải xuống
Cập nhật 26/06/2012 15:32
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum