Chi tiết tài liệu:  Chuẩn đầu ra chương trình Kỹ sư Hệ thống thông tin
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuChuẩn đầu ra chương trình Kỹ sư Hệ thống thông tin
Mô tảChuẩn đầu ra chương trình Kỹ sư Hệ thống thông tin
Tên File8. CDR.Ky su He thong TT _Vien CNTT&TT.pdf
Kích thước File77.85 kB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửi
Gửi ngày 25/05/2012 10:38
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống10882 Tải xuống
Cập nhật 26/06/2012 15:32
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum