Chi tiết tài liệu:  2022 - QĐ tặng thưởng HCLĐ
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu2022 - QĐ tặng thưởng HCLĐ
Mô tảQĐ số 1209/QĐ-CTN 21/10/2022
Tên File2022-1209QĐ-CTN 21.10.2022.pdf
Kích thước File640.76 kB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửitccb
Gửi ngày 25/10/2022 08:07
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống1818 Tải xuống
Cập nhật 25/10/2022 08:09
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum