Chi tiết tài liệu:  Thông báo kết quả xét, chọn đề cử NGTB của năm 2022 và NGTB giai đoạn 1982 – 2022
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuThông báo kết quả xét, chọn đề cử NGTB của năm 2022 và NGTB giai đoạn 1982 – 2022
Mô tảThông báo kết quả xét, chọn đề cử nhà giáo tiêu biểu của năm 2022và nhà giáo có thành tíchxuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982 – 2022
Tên FileTB KQ xét nhà giáo tiêu biểu 2022.pdf
Kích thước File544.05 kB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửitccb
Gửi ngày 20/09/2022 04:28
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống1997 Tải xuống
Cập nhật 20/09/2022 04:30
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum