Chi tiết tài liệu:  Chuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Kỹ thuật nhiệt lạnh
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuChuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Kỹ thuật nhiệt lạnh
Mô tảChuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Kỹ thuật nhiệt lạnh
Tên File16.CDR.Cu nhan Ky thuat nhiet lanh_Vien Nhiet lanh.pdf
Kích thước File89.92 kB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửi
Gửi ngày 25/05/2012 10:11
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống6711 Tải xuống
Cập nhật 26/06/2012 14:59
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum