Chi tiết tài liệu:  BM 06 - GHHĐ
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuBM 06 - GHHĐ
Mô tả
Tên FileBM 06 - GHHĐ.xls
Kích thước File29 kB
Kiểu Filexls (Kiểu Mime: : application/vnd.ms-excel)
Người gửitccb
Gửi ngày 26/02/2020 07:49
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống73 Tải xuống
Cập nhật 26/02/2020 07:50
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum