Chi tiết tài liệu:  TCCB.QT8-Hướng dẫn đánh giá tuyển dụng
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuTCCB.QT8-Hướng dẫn đánh giá tuyển dụng
Mô tả
Tên FileTCCB.QT8-Hướng dẫn đánh giá tuyển dụng.docx
Kích thước File26.84 kB
Kiểu Filedocx (Kiểu Mime: : application/octet-stream)
Người gửitccb
Gửi ngày 13/12/2019 01:55
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống916 Tải xuống
Cập nhật 30/03/2020 01:54
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum