Chi tiết tài liệu:  TCCB.QT8-BM1.Đề xuất yêu cầu tuyển dụng tại bộ môn
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuTCCB.QT8-BM1.Đề xuất yêu cầu tuyển dụng tại bộ môn
Mô tả
Tên FileTCCB.QT8-BM1.Đề xuất yêu cầu tuyển dụng của bộ môn.doc
Kích thước File38.5 kB
Kiểu Filedoc (Kiểu Mime: : application/msword)
Người gửitccb
Gửi ngày 13/12/2019 01:54
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống833 Tải xuống
Cập nhật 13/12/2019 07:12
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum