Chi tiết tài liệu:  TCCB.QT8-BM8.Đánh giá tiêu chuẩn tuyển dụng (cho GV,CBKT,CBNC)
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuTCCB.QT8-BM8.Đánh giá tiêu chuẩn tuyển dụng (cho GV,CBKT,CBNC)
Mô tả
Tên FileTCCB.QT8-BM8.Đánh giá tiêu chuẩn tuyển dụng (cho GV,CBKT,CBNC).docx
Kích thước File18.78 kB
Kiểu Filedocx (Kiểu Mime: : application/octet-stream)
Người gửitccb
Gửi ngày 13/12/2019 01:49
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống732 Tải xuống
Cập nhật 13/12/2019 01:49
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum