Chi tiết tài liệu:  TCCB.QT8-BM11.Bảng mô tả công việc
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuTCCB.QT8-BM11.Bảng mô tả công việc
Mô tả
Tên FileTCCB.QT8-BM11.Bảng mô tả công việc.doc
Kích thước File38 kB
Kiểu Filedoc (Kiểu Mime: : application/msword)
Người gửitccb
Gửi ngày 13/12/2019 01:48
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống705 Tải xuống
Cập nhật 30/03/2020 02:41
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum