Chi tiết tài liệu:  Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuThông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018
Mô tảThông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục
Tên File22_2018_TT_BGDDT.PDF
Kích thước File327.48 kB
Kiểu FilePDF (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửitccb
Gửi ngày 14/08/2019 07:49
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống3244 Tải xuống
Cập nhật 14/08/2019 07:50
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum