Chi tiết tài liệu:  Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuThông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017
Mô tảThông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ
Tên File08-BNV.signed.pdf
Kích thước File487.72 kB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửitccb
Gửi ngày 14/08/2019 07:46
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống2643 Tải xuống
Cập nhật 14/08/2019 07:48
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum