Chi tiết tài liệu:  Thông báo triển khai công tác Bảo hiểm thân thể
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuThông báo triển khai công tác Bảo hiểm thân thể
Mô tảVề việc triển khai công tác Bảo hiểm thân thể đối với cán bộ, viên chức trong toàn trường
Tên File2019-TBao BHTT PJICO nam 2019.doc
Kích thước File35 kB
Kiểu Filedoc (Kiểu Mime: : application/msword)
Người gửitccb
Gửi ngày 24/12/2018 03:42
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống3068 Tải xuống
Cập nhật 24/12/2018 03:45
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum