Chi tiết tài liệu:  Quy chế tổ chức và hoạt động Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuQuy chế tổ chức và hoạt động Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Mô tả
Tên FileQuy chế tổ chức và hoạt động trường Đại học Bách Khoa Hà Nôi.PDF
Kích thước File882.24 kB
Kiểu FilePDF (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửitccb
Gửi ngày 03/07/2018 00:00
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống21075 Tải xuống
Cập nhật 03/07/2018 07:49
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum