Chi tiết tài liệu:  Biểu mẫu công khai bản kê khai tài sản
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuBiểu mẫu công khai bản kê khai tài sản
Mô tả
Tên FileBB cong khai ban KKTS.doc
Kích thước File34.5 kB
Kiểu Filedoc (Kiểu Mime: : application/msword)
Người gửitccb
Gửi ngày 13/01/2017 00:05
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống2496 Tải xuống
Cập nhật 13/01/2017 00:06
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum