Chi tiết tài liệu:  2016 - QĐ tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu2016 - QĐ tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh
Mô tảQuyết định số 2130/QĐ-CTN ngày 06/10/2016 của Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.
Tên File2016-2130QĐ-CTN 06.10.2016.pdf
Kích thước File299.61 kB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửitccb
Gửi ngày 11/10/2016 09:19
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống5133 Tải xuống
Cập nhật 11/10/2016 09:27
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum