Chi tiết tài liệu:  Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuThông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ
Mô tảHƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2010/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG, NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2012/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2010/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2014/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2013
Tên FileSố 072014TT BNV.doc
Kích thước File118 kB
Kiểu Filedoc (Kiểu Mime: : application/msword)
Người gửitccb
Gửi ngày 19/05/2016 08:01
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống4888 Tải xuống
Cập nhật 19/05/2016 08:04
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum