Chi tiết tài liệu:  Quy trình nghiệp vụ của Phòng Thiết bị
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuQuy trình nghiệp vụ của Phòng Thiết bị
Mô tảQuy trình nghiệp vụ về tiếp nhận xử lý phản ảnh; Quy trình nghiệp vụ về mua sắm đấu thầu cho đề tài; Quy trình nghiệp vụ mua sắm trên 100 triệu trình Bộ hoặc Trường duyệt; Quy trình thẩm định; Quy trình thanh lý tài sản; Quy trình lập định mức vật tư hóa chất; Quy trình thanh toán tiền mạng internet; Quy trình làm thủ tục thanh toán tiền điện thoại; Quy trình sửa chữa điện thoại, ADSL; Quy trình bảo dưỡng đường nước; Quy trình kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt;...
Tên FileLiên kết đến quy-trinh-nghiep-vu.html
Kích thước FileLink
Kiểu Filehtml (Kiểu Mime: : link)
Người gửi
Gửi ngày 26/11/2014 16:30
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống25186 Tải xuống
Cập nhật 26/11/2014 16:35
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum