Chi tiết tài liệu:  PHỤ LỤC các mẫu văn bản của Phòng HCTH
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuPHỤ LỤC các mẫu văn bản của Phòng HCTH
Mô tảPhụ lục chữ viết tắt tên loại văn bản, bản sao; Phụ lục sơ đồ bố trí thành phần thể thức văn bản; Phụ lục mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản; Phụ lục tên viết tắt các Đơn vị thuộc Trường ĐHBKHN;
Tên FilePhu luc.doc
Kích thước File200 kB
Kiểu Filedoc (Kiểu Mime: : application/msword)
Người gửi
Gửi ngày 26/11/2014 10:25
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống19352 Tải xuống
Cập nhật 26/11/2014 10:28
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum