Chi tiết tài liệu:  Biểu mẫu soạn thảo GIẤY MỜI
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuBiểu mẫu soạn thảo GIẤY MỜI
Mô tảMẫu soạn thảo giấy mời theo chuẩn phòng HCTH, trường ĐHBKHN
Tên FileGiấy mời-07.doc
Kích thước File39 kB
Kiểu Filedoc (Kiểu Mime: : application/msword)
Người gửi
Gửi ngày 26/11/2014 10:22
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống20584 Tải xuống
Cập nhật 26/11/2014 10:23
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum