Chi tiết tài liệu:  Các Biểu mẫu văn bản
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuCác Biểu mẫu văn bản
Mô tảCác biểu mẫu dự trù vật tư hóa chất cho Khoa-Viện, Phòng ban chức năng; Biên bản kiểm kê tài sản cố định; Các biểu mẫu về quản lý tài sản; Biểu mẫu đăng ký thiết bị trợ giảng; Biểu mẫu quản lý và sử dụng Điện thoại theo phân cấp; Biểu mẫu Phụ lục - Quyết định;...
Tên FileLiên kết đến mau-van-ban.html
Kích thước FileLink
Kiểu Filehtml (Kiểu Mime: : link)
Người gửi
Gửi ngày 26/11/2014 08:38
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống30489 Tải xuống
Cập nhật 26/11/2014 16:29
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum