Chi tiết tài liệu:  Nội dung chương trình buổi Lễ kết nạp Đảng
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuNội dung chương trình buổi Lễ kết nạp Đảng
Mô tảNội dung chương trình buổi Lễ kết nạp Đảng (Theo điều lệ Đảng khóa XI)
Tên FileNội dung chương trình buổi lễ kết nạp Đảng viên.doc
Kích thước File24.5 kB
Kiểu Filedoc (Kiểu Mime: : application/msword)
Người gửi
Gửi ngày 25/11/2014 13:55
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống23372 Tải xuống
Cập nhật 28/11/2014 14:27
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum