Chi tiết tài liệu:  Hồ sơ yêu cầu TẠM ỨNG, THANH TOÁN mua HÀNG HÓA, VẬT TƯ, THIẾT BỊ
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuHồ sơ yêu cầu TẠM ỨNG, THANH TOÁN mua HÀNG HÓA, VẬT TƯ, THIẾT BỊ
Mô tảHSYC11.2 - Hồ sơ yêu cầu tạm ứng, thanh toán mua hàng hóa, vật tư, thiết bị
Tên FileHSYC11.2- TT, TU mua hàng hóa, vật tư, thiết bị.rar
Kích thước File53.29 kB
Kiểu Filerar (Kiểu Mime: : application/x-rar)
Người gửi
Gửi ngày 25/11/2014 09:16
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống3892 Tải xuống
Cập nhật 25/11/2014 09:17
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum