Chi tiết tài liệu:  Biểu mẫu thông báo thay đổi giờ giảng
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuBiểu mẫu thông báo thay đổi giờ giảng
Mô tảPhiếu báo thay đổi giờ giảng dạy
Tên FilePhieu bao thay doi gio giang.pdf
Kích thước File162.53 kB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửi
Gửi ngày 24/11/2014 17:41
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống25132 Tải xuống
Cập nhật 24/11/2014 17:42
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum