Chi tiết tài liệu:  Quy trình Thanh lý Tài liệu
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuQuy trình Thanh lý Tài liệu
Mô tảQuy trình được thiết lập, thực hiện và duy trì nhằm thanh lọc những tài liệu quá cũ, rách nát, có nội dung lỗi thời trong thư viện, giảm tải các kho chứa của thư viện.
Tên FileLiên kết đến tai-lieu-iso.html
Kích thước FileLink
Kiểu Filehtml (Kiểu Mime: : link)
Người gửi
Gửi ngày 24/11/2014 17:35
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống21672 Tải xuống
Cập nhật 24/11/2014 17:36
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum