Chi tiết tài liệu:  Biểu mẫu về Giáo trình
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuBiểu mẫu về Giáo trình
Mô tảBiểu mẫu về hợp đồng, thanh lý hợp đồng giáo trình; Biểu mẫu về việc thành lập hội đồng thẩm định, báo cáo kết quả thẩm định giáo trình; Biểu mẫu về việc đề nghị xuất bản giáo trình
Tên FileLiên kết đến 56-bm-giaotrinh
Kích thước FileLink
Kiểu Filevn/dao-tao2/bieu-mau2/56-bm-giaotrinh (Kiểu Mime: : link)
Người gửi
Gửi ngày 24/11/2014 15:13
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống6012 Tải xuống
Cập nhật 24/11/2014 15:15
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum