Chi tiết tài liệu:  Quy trình phát triển nguồn tin
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuQuy trình phát triển nguồn tin
Mô tảQuy trình này được thiết lập, thực hiện và duy trì nhằm đảm bảo đầy đủ vốn tài liệu có giá trị tại thư viện và đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng tin. Trong bước 1, quy trình hướng dẫn các bước chọn, đặt mua tài liệu thư viện: Các Khoa / Viện / Phòng ban / Trung tâm và bạn đọc của Thư viện điền vào biểu mẫu TVTQB.BM1.01 để yêu cầu Thư viện đặt mua các tài liệu cần thiết
Tên FileLiên kết đến tai-lieu-iso.html
Kích thước FileLink
Kiểu Filehtml (Kiểu Mime: : link)
Người gửi
Gửi ngày 24/11/2014 10:57
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống21406 Tải xuống
Cập nhật 24/11/2014 17:35
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum