Chi tiết tài liệu:  Biểu mẫu thanh toán Giảng dạy
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuBiểu mẫu thanh toán Giảng dạy
Mô tảBiểu mẫu về hợp đồng, thanh lý hợp đồng thỉnh giảng; Mẫu kê khai khối lượng giảng dạy theo từng năm
Tên FileLiên kết đến 55-bm-ttqt
Kích thước FileLink
Kiểu Filevn/dao-tao2/bieu-mau2/55-bm-ttqt (Kiểu Mime: : link)
Người gửi
Gửi ngày 21/11/2014 08:11
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống5950 Tải xuống
Cập nhật 24/11/2014 15:15
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum