Chi tiết tài liệu:  Biểu mẫu dành cho công tác Sinh viên
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuBiểu mẫu dành cho công tác Sinh viên
Mô tảBiểu mẫu dành cho công tác Sinh viên: Tổng hợp đánh giá CVHT cuối cùng; Bảng tổng hợp xếp loại CVHT của Viện; Bảng tổng hợp sinh viên đánh giá QLLSV; Phiếu đánh giá dự họp lớp sinh viên; Phiếu đánh giá dự giờ tư vấn của CHVT; Phiếu đánh giá hoạt động của ban cố vấn học tập; Phiếu đánh giá hoạt động của cán bộ quản lý lớp sinh viên; Danh sách cố vấn học tập; Danh sách cán bộ quản lý lớp sinh viên; Mẫu giấy biên nhận của BCV; Mẫu thông tin về báo cáo Viện; Đơn đề nghị miễn, giảm học phí; Tờ khai thông tin của người khuyết tật; Mẫu giấy chứng nhận học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo; Giấy xác nhận vay vốn sinh viên; Đơn xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế; Đơn xin nghỉ học để đi nước ngoài; Lý lịch sinh viên;...
Tên FileLiên kết đến default.aspx
Kích thước FileLink
Kiểu Fileaspx (Kiểu Mime: : link)
Người gửi
Gửi ngày 20/11/2014 16:36
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống6262 Tải xuống
Cập nhật 27/11/2014 17:33
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum