Chi tiết tài liệu:  Quy trình của Phòng Hợp tác Quốc tế
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuQuy trình của Phòng Hợp tác Quốc tế
Mô tảQuy trình đón khách Quốc tế; Quy trình tổ chức Hội nghị, Hội thảo Quốc tế
Tên FileLiên kết đến qui-trinh-hop-tac-quoc-te.html
Kích thước FileLink
Kiểu Filehtml (Kiểu Mime: : link)
Người gửi
Gửi ngày 20/11/2014 16:29
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống23265 Tải xuống
Cập nhật 26/11/2014 16:50
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum