Chi tiết tài liệu:  Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/07/2014 của Chính phủ
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuNghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/07/2014 của Chính phủ
Mô tảNghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/07/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.
Tên FileNghidinh65-thiduakhenthuong.pdf
Kích thước File1.09 MB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửitccb
Gửi ngày 03/09/2014 10:26
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống5838 Tải xuống
Cập nhật 03/09/2014 10:31
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum