Phòng CTCT & CTSV

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]
file icon Các Biểu mẫu kháchot!Tooltip 21/11/2014 Tải xuống: 5830
Các Biểu mẫu khác: Giấy chứng nhận sinh viên; Giấy giới thiệu lớp trưởng; Đơn xin làm thẻ sinh viên; Đơn xin chứng nhận mất thẻ sinh viên; Danh sách sinh viên đăng ký làm thẻ ATM; Đơn xin tham gia xét tặng học bổng; Phiếu thanh toán ra trường (năm cuối); ...
Biểu mẫu dành cho công tác Sinh viên: Tổng hợp đánh giá CVHT cuối cùng; Bảng tổng hợp xếp loại CVHT của Viện; Bảng tổng hợp sinh viên đánh giá QLLSV; Phiếu đánh giá dự họp lớp sinh viên; Phiếu đánh giá dự giờ tư vấn của CHVT; Phiếu đánh giá hoạt động của ban cố vấn học tập; Phiếu đánh giá hoạt động của cán bộ quản lý lớp sinh viên; Danh sách cố vấn học tập; Danh sách cán bộ quản lý lớp sinh viên; Mẫu giấy biên nhận của BCV; Mẫu thông tin về báo cáo Viện; Đơn đề nghị miễn, giảm học phí; Tờ khai thông tin của người khuyết tật; Mẫu giấy chứng nhận học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo; Giấy xác nhận vay vốn sinh viên; Đơn xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế; Đơn xin nghỉ học để đi nước ngoài; Lý lịch sinh viên;...