Thư viện Tạ Quang Bửu

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]
Thông tin hướng dẫn sử dụng dịch vụ thư viện; các biểu mẫu phục vụ làm thẻ bạn đọc
file icon Quy trình Thanh lý Tài liệuhot!Tooltip 24/11/2014 Tải xuống: 21743
Quy trình được thiết lập, thực hiện và duy trì nhằm thanh lọc những tài liệu quá cũ, rách nát, có nội dung lỗi thời trong thư viện, giảm tải các kho chứa của thư viện.
file icon Quy trình phát triển nguồn tinhot!Tooltip 24/11/2014 Tải xuống: 21448
Quy trình này được thiết lập, thực hiện và duy trì nhằm đảm bảo đầy đủ vốn tài liệu có giá trị tại thư viện và đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng tin. Trong bước 1, quy trình hướng dẫn các bước chọn, đặt mua tài liệu thư viện: Các Khoa / Viện / Phòng ban / Trung tâm và bạn đọc của Thư viện điền vào biểu mẫu TVTQB.BM1.01 để yêu cầu Thư viện đặt mua các tài liệu cần thiết