Phòng Thiết bị

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]
Quy trình nghiệp vụ về tiếp nhận xử lý phản ảnh; Quy trình nghiệp vụ về mua sắm đấu thầu cho đề tài; Quy trình nghiệp vụ mua sắm trên 100 triệu trình Bộ hoặc Trường duyệt; Quy trình thẩm định; Quy trình thanh lý tài sản; Quy trình lập định mức vật tư hóa chất; Quy trình thanh toán tiền mạng internet; Quy trình làm thủ tục thanh toán tiền điện thoại; Quy trình sửa chữa điện thoại, ADSL; Quy trình bảo dưỡng đường nước; Quy trình kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt;...
file icon Các Biểu mẫu văn bản hot!Tooltip 26/11/2014 Tải xuống: 30558
Các biểu mẫu dự trù vật tư hóa chất cho Khoa-Viện, Phòng ban chức năng; Biên bản kiểm kê tài sản cố định; Các biểu mẫu về quản lý tài sản; Biểu mẫu đăng ký thiết bị trợ giảng; Biểu mẫu quản lý và sử dụng Điện thoại theo phân cấp; Biểu mẫu Phụ lục - Quyết định;...