Trung tâm Đảm bảo Chất lượng

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống | [ Giảm dần ]
file icon Quy trình DỰ GIỜ TẬP SỰhot!Tooltip 25/11/2014 Tải xuống: 4271
ĐBCL.QT1_Quy trình dự giờ tập sự cho Giảng viên
file icon Quy trình DỰ GIỜ BÁO TRƯỚChot!Tooltip 25/11/2014 Tải xuống: 4316
ĐBCL.QT2_Quy trình dự giờ báo trước dành cho Giảng viên
file icon Biểu mẫu phản ánhhot!Tooltip 24/11/2014 Tải xuống: 12923
Giấy phản ánh
Phiếu báo thay đổi giờ giảng dạy