QUY ĐỊNH SÁNG KIẾN

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]
file icon QUY ĐỊNH SÁNG KIẾN CỦA BỘ GDĐThot!Tooltip 12/07/2021 Tải xuống: 2606
CV số 2851/BGDĐT-TĐKT ngày 12/7/2021 về việc hướng dẫn xét, công nhận sáng kiến; phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học làm cơ sở xét danh hiệu thi đua, khen thưởng hàng năm.
Quyết định số: 1135/QĐ-ĐHBK-TCCBngày 21 tháng 06 năm 2021
Ban hành kèm theo Quyết định số: 1135/QĐ-ĐHBK-TCCB ngày 21 tháng 6 năm 2021
file icon QUY ĐỊNH SÁNG KIẾNhot!Tooltip 05/04/2021 Tải xuống: 2172
Về tiêu chuẩn sáng kiến và quy trình xét công nhận sáng kiến của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội