Phòng Hành chính Tổng hợp

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]
Phụ lục chữ viết tắt tên loại văn bản, bản sao; Phụ lục sơ đồ bố trí thành phần thể thức văn bản; Phụ lục mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản; Phụ lục tên viết tắt các Đơn vị thuộc Trường ĐHBKHN;
Bản dự thảo báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị cán bộ viên chức Trường năm 2016.
file icon Biểu mẫu soạn thảo TỜ TRÌNHhot!Tooltip 26/11/2014 Tải xuống: 9282
Mẫu soạn thảo tờ trình theo chuẩn phòng HCTH, trường ĐHBKHN
file icon Biểu mẫu soạn thảo THÔNG BÁO hot!Tooltip 26/11/2014 Tải xuống: 9110
Mẫu soạn thảo THÔNG BÁO theo chuẩn phòng HCTH, trường ĐHBKHN
Mẫu soạn thảo về quyết định ban hành; Quy định, quy chế theo chuẩn phòng HCTH, trường ĐHBKHN
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 1 trong 3 trang