Phòng Hành chính Tổng hợp

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống | [ Tăng dần ]
file icon Biểu mẫu soạn GIẤY ĐI ĐƯỜNGhot!Tooltip 26/11/2014 Tải xuống: 22744
Mẫu soạn thảo giấy đi đường theo chuẩn phòng HCTH, trường ĐHBKHN
file icon Biểu mẫu soạn thảo GIẤY MỜIhot!Tooltip 26/11/2014 Tải xuống: 21085
Mẫu soạn thảo giấy mời theo chuẩn phòng HCTH, trường ĐHBKHN
file icon Biểu mẫu soạn GIẤY GIỚI THIỆUhot!Tooltip 26/11/2014 Tải xuống: 19994
Mẫu soạn thảo giấy giới thiệu theo chuẩn phòng HCTH, trường ĐHBKHN
Phụ lục chữ viết tắt tên loại văn bản, bản sao; Phụ lục sơ đồ bố trí thành phần thể thức văn bản; Phụ lục mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản; Phụ lục tên viết tắt các Đơn vị thuộc Trường ĐHBKHN;
Bản dự thảo báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị cán bộ viên chức Trường năm 2016.
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 1 trong 3 trang