Phòng Hành chính Tổng hợp

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Giảm dần ]
file icon Biểu mẫu soạn thảo THÔNG BÁO hot!Tooltip 26/11/2014 Tải xuống: 9110
Mẫu soạn thảo THÔNG BÁO theo chuẩn phòng HCTH, trường ĐHBKHN
file icon Biểu mẫu soạn thảo TỜ TRÌNHhot!Tooltip 26/11/2014 Tải xuống: 9282
Mẫu soạn thảo tờ trình theo chuẩn phòng HCTH, trường ĐHBKHN
file icon Biểu mẫu soạn thảo QUYẾT ĐỊNHhot!Tooltip 26/11/2014 Tải xuống: 8919
Mẫu soạn thảo quyết định theo chuẩn phòng HCTH, trường ĐHBKHN
Mẫu soạn thảo về quyết định ban hành; Quy định, quy chế theo chuẩn phòng HCTH, trường ĐHBKHN
file icon Biểu mẫu soạn CÔNG VĂNhot!Tooltip 26/11/2014 Tải xuống: 9006
Mẫu soạn thảo công văn theo chuẩn phòng HCTH, trường ĐHBKHN
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 1 trong 3 trang