Chi tiết tài liệu:  Danh mục tài liệu Công đoàn Trường ĐHBK
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuDanh mục tài liệu Công đoàn Trường ĐHBK
Mô tảDanh mục tài liệu về Ban Chuyên môn; Ban Nữ công; Ban Thể thao; Ban Thi đua Tuyên giáo; Ban Tổ chức - Kiểm tra; Ban Văn nghệ;...
Tên FileLiên kết đến danhmuc-tailieu
Kích thước FileLink
Kiểu Filevn/danhmuc-tailieu (Kiểu Mime: : link)
Người gửi
Gửi ngày 28/11/2014 11:42
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống4900 Tải xuống
Cập nhật 28/11/2014 11:44
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum