Chi tiết tài liệu:  Chuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Kỹ thuật Tàu thủy
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuChuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Kỹ thuật Tàu thủy
Mô tảChuẩn đầu ra chương trình Cử nhân Kỹ thuật Tàu thủy
Tên File9.CDR.Cu nhan KT Tau thuy_Vien CKDL.pdf
Kích thước File84.51 kB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửi
Gửi ngày 25/05/2012 10:49
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống8478 Tải xuống
Cập nhật 26/06/2012 15:56
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum