Chi tiết tài liệu:  Chuẩn đầu ra chương trình cử nhân KT Máy tính và Truyền thông
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuChuẩn đầu ra chương trình cử nhân KT Máy tính và Truyền thông
Mô tảChuẩn đầu ra chương trình cử nhân KT Máy tính và Truyền thông
Tên File8. CDR.Cu nhan.KT May tinh va TT_Vien CNTT&TT.pdf
Kích thước File93.07 kB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửi
Gửi ngày 25/05/2012 10:36
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống8143 Tải xuống
Cập nhật 26/06/2012 15:30
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum